Baranes

Laminat 5+5 mm
Transparents
Separadors 6+6 mm Butiral mate

El prat, Vic