Vidres
Decoratius

Vidre laminat 4+4 mm
Lacat color

Oficines Sots dels Pradals, Vic